Skolskjuts

SKOLSKJUTS

SÄKERHET VID SKOLSKJUTS

För allas säkerhet vill vi här redovisa säkerhetsföreskrifter som gäller vid skolskjuts och annan vistelse i och omkring bussar.

Detta kan vara bra för både elever, föräldrar och lärare att läsa igenom och diskutera.

ORDNINGSREGLER I BUSSARNA

  • Vid påstigning invänta tecken från busschauffören! Trängs inte utanför – alla kommer med!
  • Sök upp plats och sätt dig
  • Sätt på säkerhetsbälte – VIKTIGT!
  • Sitt kvar på din plats under hela färden, ej spring runt och byt plats.
  • Säkerhetsbältet används hela tiden till dess att bussen står helt stilla där du ska gå av

UTRYMNING AV BUSS

Vid eventuell utrymning av bussarna sker detta enligt följande:

  • Sitt kvar på din plats till bussen står stilla
  • Gå alltid framåt (aldrig bakåt!) till närmsta utgång
  • Samlas utanför bussen enligt chauffören eller medföljande lärares anvisningar
  • Sök upp din stolsgranne för att säkerställa att alla är ute

Många vill passa på att läsa läxor eller annat under bussresan, därav ber vi alla att respektera detta och hålla en låg ljudnivå och lugnt i bussen.

Under vinterhalvåret då det är mörkt ute skall alla bära reflexväst!

 

Vi hoppas dessa regler följs och vi alla får en säker och bra skolgång!

Jessica är en av våra skolbusschaufförer som hälsar alla barnen välkomna ombord på bussen!

jejja

Jessica Hellberg

SENASTE NYTT

KONTAKTA OSS PÅ BUSSBOLAGET