Om bussbolaget

OM HELLBERGS BUSS

ETT BUSSBOLAG FRÅN SKARABORG

Under 1995 startade Mikael Hellberg företaget Hellbergs Buss, och sedan har det rullat på. Mikael sitter fortfarande bakom ratten och styr företaget framåt och nu är även resten av familjen med. Annelie sitter på kontoret och under 2021 blev barnen Sebastian, Christian och Jessica Hellberg delägare i företaget.

I början var det mest körning åt dom lokala idrottslagen runtomkring Skövde, sedan växte det sakta mer och mer.

Hellbergs Buss arrangerar alla slags resor, exempelvis: Företags-, Sport-, konferens-förenings-, grupp- och skolresor. Vi kör även mycket tågersättning åt Västtrafik som också har blivit en viktig del i företaget.

Vi ordnar inte endast bussresan, utan vi kan givetvis hjälpa till att boka boende, biljetter till arrangemang, färjebiljetter och andra transporter med mera.

Sedan 2012 kör vi Skolskjuts i Skövde kommun för Bivab.

2016 blev vi delägarföretag i Bivab och vår målsättning är att vi ska succesivt öka våra fasta köruppdrag åt närliggande kommuner.

Idag har vi 7 Bussar i olika storlekar och ca 15 anställda med inkl extra chaufförer.

Under 2018 byggde vi en ny depå på Varolavägen 6 i Skövde som stod klar Januari 2019 med kontor, lunchrum, egen tvätthall och garage till samtliga bussar. På gården har vi en egen Cistern där vi kan tanka HVO med våra bussar. Här finns det också möjligheter till att hyra uppställningsplatser från bussbolag eller andra verksamheter.

Vi värnar om miljön och sortera vårt avfall, använder miljövänliga produkter i vår tvätthall. Vi har hela tiden strävat efter att minimera miljöbelastningen från vår verksamhet. Sedan 2016 är vi miljöcertifierade.

Sedan några år tillbaka har vi även börjat med uthyrning av minibussar.

Vi på Hellbergs Buss värdesätter en hög standard när det gäller kundens upplevelse av bussresan. En bussresa med Hellbergs Buss skall vara ett trevligt inslag i vardagen. Servicen innan, under och efter Er resa skall vara på topp och det är servicen som är en faktor till varför ni väljer oss på Hellbergs Buss även för er nästa resa!

Miljön är viktig för oss på Hellbergs Buss, så kom ihåg:

Vi sliter mindre på miljön om vi åker tillsammans och inte var och en för sig.

 

Verksamhetspolicy

Hellbergs buss ingår i ett gemensamt verksamhetssystem med BIVAB. Hellbergs buss har därför även valt att ansluta sig till den gemensamma verksamhetspolicy som redovisas nedan.

Verksamhetspolicy

SENASTE NYTT

KONTAKTA OSS PÅ BUSSBOLAGET